Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Stanisława B. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w P z dnia 2011-01-27.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/665494/11/II/203.1.2 RZ
Data sprawy:
2011-01-27
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Stanisława B. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w P.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 387 § 1 i § 2 k.p.k., polegające na uwzględnieniu wniosku oskarżonego o wydanie wyroku skazującego go za występek, bez przeprowadzenia postępowania dowodowego, w zakresie proponowanego wymiaru kary 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 4 lata, podczas gdy ustawowe zagrożenie karne za ten występek dopuszcza możliwość wymierzenia kary pozbawienia wolności do roku. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o wstrzymanie wykonania kary 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie wobec skazanego zostało zarządzone prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w P. i uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Rejonowego w P. i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2011-02-15
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 1 lutego 2011 r., sygn. akt IV KK 21/11).