Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie trudności w uzyskaniu przez osoby pozbawione wolności oraz członków ich rodzin informacji o podstawie prawnej stosowanych wobec nich procedur bądź ograniczeń ich praw i wolności z dnia 2011-02-02.

Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/642642/10/II/702.1 RZ
Data sprawy:
2011-02-02
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie trudności w uzyskaniu przez osoby pozbawione wolności oraz członków ich rodzin informacji o podstawie prawnej stosowanych wobec nich procedur bądź ograniczeń ich praw i wolności.

Zarówno w trakcie wizytacji zakładów karnych i aresztów śledczych, jak również we wnioskach składanych do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, osoby pozbawione wolności oraz członkowie ich rodzin podnoszą brak możliwości uzyskania informacji o podstawie prawnej stosowanych wobec nich procedur bądź ograniczeń ich praw i wolności. W wyniku korespondencji Rzecznika z Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej, akty prawa wewnętrznego wydawane przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, mające wpływ na sytuację osób pozbawionych wolności oraz członków ich rodzin, zostały zamieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Służby Więziennej. Po zmianie strony internetowej Służby Więziennej wstrzymano jednak ich zamieszczanie. W wyniku ponownej interwencji Rzecznika, przepisy prawne istotne dla osób pozbawionych wolności oraz ich rodzin zostały zamieszczone na stronie BIP Służby Więziennej, pominięto jednak akty prawa wewnętrznego wydawane przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o spowodowanie zamieszczania na stronie podmiotowej BIP Służby Więziennej zarządzeń, instrukcji lub decyzji (bądź ich wyciągów) Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, które regulują sytuację osób pozbawionych wolności oraz członków ich rodzin.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: