Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców o nadanie statusu uchodźcy rodzinie mongolskiej z dnia 2011-02-03.

Adresat:
URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW
Sygnatura:
RPO/665445/11/V/1502.1 RZ
Data sprawy:
2011-02-03
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców o nadanie statusu uchodźcy rodzinie mongolskiej.

 


Data odpowiedzi:
2011-03-23
Opis odpowiedzi:

Postępowanie w sprawie o nadanie statusu uchodźcy obywatelom Mongolii zostało zakończone decyzją Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców z dnia 4 lutego 2011, na podstawie której rodzina mongolska otrzymała zgodę na pobyt tolerowany.