Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o. (sygn. akt SK 32/10) z dnia 2011-02-08.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/663213/10/IV/406.7 RZ
Data sprawy:
2011-02-08
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
wycofanie skargi przez RPO ( TKZ,SK, PS,PA)
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o. (sygn. akt SK 32/10).

 


Data odpowiedzi:
2011-02-08
Opis odpowiedzi:
W dniu 25 sierpnia 2011 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wycofał swój udział w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o. (sygn. akt SK 32/10).