Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Piotra P. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w M z dnia 2011-02-08.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/652899/10/II/203.1.2 RZ
Data sprawy:
2011-02-08
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Piotra P. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w M.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie prawa materialnego, mające istotny wpływ na jego treść, a mianowicie art. 44 § 2 k.k., polegające na orzeczeniu wobec oskarżonego środka karnego w postaci przepadku na rzecz Skarbu Państwa samochodu osobowego, dwóch kluczyków do pojazdu, dowodu rejestracyjnego pojazdu, pomimo braku ku temu podstaw, gdyż nie były one przedmiotami służącymi do popełnienia przestępstwa. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie wyroku Sądu Rejonowego w M. w zaskarżonej części.

 


Data odpowiedzi:
2011-06-02
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 12 kwietnia 2011 r., sygn. akt V KK 49/11).