Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Sekretarza Kolegium ds. Służb Specjalnych w sprawie braku uprawnień funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu do odprawy oraz ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, w przypadku zwolnienia ze służby z powodu dwukrotnego niestawienia się bez usprawiedliwienia przed komisją lekarską z dnia 2011-03-09.

Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/649043/10/III/903.2.3 RZ
Data sprawy:
2011-03-09
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Sekretarza Kolegium ds. Służb Specjalnych w sprawie braku uprawnień funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu do odprawy oraz ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, w przypadku zwolnienia ze służby z powodu dwukrotnego niestawienia się bez usprawiedliwienia przed komisją lekarską.

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich kierowane są skargi dotyczące skutków wynikających z treści przepisów art. 60 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu oraz art. 19 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego w zakresie, w jakim odbierają one ich funkcjonariuszom prawo do odprawy pieniężnej oraz innych świadczeń, w przypadku zwolnienia ze służby z powodu dwukrotnego niestawienia się bez usprawiedliwienia przed właściwą komisją lekarską, na którą zostali skierowani w celu określenia stanu zdrowia. W ocenie Rzecznika, o ile do zaakceptowania wydają się rozwiązania prawne pozbawiające omawianych świadczeń funkcjonariuszy, których podstawą zwolnienia jest popełnienie przez nich przestępstwa, o tyle zwolnienie z powodu dwukrotnego nieusprawiedliwionego niestawienia się na komisję lekarską wiąże się dla zwolnionego z nadmierną restrykcją finansową. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: