Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie propozycji poszerzenia kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach toczących się przed Trybunałem Konstytucyjnym, dotyczących wolności lub praw człowieka i obywatela z dnia 2011-03-30.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/670431/11/I/8.4 RZ
Data sprawy:
2011-03-30
Rodzaj sprawy:
opinie, stanowiska Rzecznika (OS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie propozycji poszerzenia kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach toczących się przed Trybunałem Konstytucyjnym, dotyczących wolności lub praw człowieka i obywatela.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie propozycji poszerzenia swych kompetencji w sprawach toczących się przed Trybunałem Konstytucyjnym, dotyczących wolności lub praw człowieka i obywatela. Na podstawie Konstytucji i ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym Rzecznik Praw Obywatelskich może wystąpić z własnym wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego lub przyłączyć się do sprawy toczącej się na podstawie skargi konstytucyjnej. Rzecznik stosunkowo aktywnie korzysta z przysługujących mu środków działania w tych postępowaniach. W wielu sprawach Trybunał przychyla się też do przedstawianej oceny kwestionowanych regulacji, co skutkuje wyeliminowaniem z obrotu prawnego przepisów rzutujących negatywnie na sferę wolności i praw człowieka i obywatela. Wiele postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym, bezpośrednio dotyczących zakresu przedmiotowego właściwego dla Rzecznika Praw Obywatelskich, toczy się jednak bez jego udziału. Obecny stan prawny wydaje się nieadekwatny dla celów pełnej ochrony wolności lub praw człowieka i obywatela. Dlatego też za zasadne należy uznać dążenie do umocowania ustawowego Rzecznika w powyższym zakresie, poprzez przyznanie temu organowi prawa udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach wniosków zgłaszanych przez inne uprawnione podmioty oraz pytań prawnych - gdy sprawy te dotyczą wolności lub praw człowieka i obywatela.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: