Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie możliwości nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego przez osoby bezrobotne, które przed dniem zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy świadczyły pracę za granicą u pracodawców zagranicznych z dnia 2011-04-01.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/666676/11/III/818.1 RZ
Data sprawy:
2011-04-01
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie możliwości nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego przez osoby bezrobotne, które przed dniem zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy świadczyły pracę za granicą u pracodawców zagranicznych.

Na tle jednej ze spraw skierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich ujawnił się problem możliwości nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych, przez osoby bezrobotne, które przed dniem zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy świadczyły pracę za granicą u pracodawców zagranicznych (w krajach UE/EOG). Wnioskodawcy stwierdzają, że niemożność nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego przez wymienioną grupę osób bezrobotnych, prowadzi do dyskryminacji polskich pracowników znajdujących zatrudnienie poza granicami kraju oraz do naruszenia prawa do zabezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 67 ust. 2 Konstytucji RP. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: