Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie funkcjonowania Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych oraz naboru kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych z dnia 2011-04-13.

Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/665472/11/III/901.3 RZ
Data sprawy:
2011-04-13
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie funkcjonowania Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych oraz naboru kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych.

Z uwagi na otrzymywane sygnały dotyczące warunków pełnienia służby w polskich kontyngentach wojskowych realizujących zadania poza granicami kraju oraz zgłaszane podczas prowadzonych w jednostkach kontroli skargi i uwagi dotyczące tej problematyki, przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadzili w ostatnim okresie kontrolę przestrzegania praw i wolności obywatelskich żołnierzy Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych oraz zbadali funkcjonowanie systemu realizacji naboru kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych w jednym z Wojewódzkich Sztabów Wojskowych. Odnotowano szereg uwag dotyczących problematyki naboru do Narodowych Sił Rezerwowych oraz funkcjonowania Centrum w związku z decyzją o jego reorganizacji. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska wobec problemów poruszonych przez żołnierzy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: