Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie nieprawidłowości podczas przeszukiwania pomieszczeń i zatrzymywania przez Policję osób podejrzewanych o związki ze zorganizowaną przestępczością z dnia 2011-04-19.

Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/658855/10/II/207 RZ
Data sprawy:
2011-04-19
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie nieprawidłowości podczas przeszukiwania pomieszczeń i zatrzymywania przez Policję osób podejrzewanych o związki ze zorganizowaną przestępczością.

W skargach nadsyłanych do Rzecznika Praw Obywatelskich wnioskodawcy sygnalizują nieprawidłowości w działaniach funkcjonariuszy Policji podczas przeszukiwania pomieszczeń i zatrzymywania osób podejrzewanych o związki ze zorganizowaną przestępczością, wskazujące na konieczność dokładniejszej weryfikacji adresów miejsc, w których planowane są czynności związane z przeszukaniem pomieszczeń i zatrzymaniem osób. Bardziej precyzyjne rozpoznanie miejsc tego rodzaju czynności pozwoliłoby na uniknięcie nieprawidłowości, które w rażący sposób godzą w podstawowe prawa obywateli. Należałoby także rozważyć podjęcie działań zmierzających do ułatwienia uzyskania zadośćuczynienia i odszkodowania przez osoby pokrzywdzone w wyniku policyjnych pomyłek. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: