Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie taryfikatora wynagrodzeń personelu medycznego w aresztach i zakładach karnych z dnia 2011-05-06.

Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/665168/11/III/903.3 RZ
Data sprawy:
2011-05-06
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie taryfikatora wynagrodzeń personelu medycznego w aresztach i zakładach karnych.

W trakcie przeprowadzania kontroli przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariuszy Służby Więziennej przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich powziął wiadomość o nieuwzględniającym zasady proporcjonalności taryfikatorze wynagrodzeń personelu medycznego w aresztach i zakładach karnych. Przedstawiciele kadry kierowniczej szpitala twierdzili, iż mają problem z pozyskaniem do służby specjalistów z określonych dziedzin medycyny, co spowodowane jest niewłaściwym taryfikatorem zaszeregowania w Służbie Więziennej. W ocenie przedstawicieli kadry kierowniczej szpitala, kwestia przyjęcia na stanowisko nie powinna być uzależniona od stażu służby w więziennictwie, ale od stażu praktyki lekarskiej i zdobytych kwalifikacji. Zarzuty dotyczące niewłaściwej siatki płac podnosiły także pielęgniarki. Zdaniem przełożonych, żądania pielęgniarek w zakresie zwiększenia płac są słuszne. Przeprowadzone kontrole miały miejsce przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej. Jednak w niniejszym rozporządzeniu w tabelach zaszeregowania pielęgniarki należą od 5 do 7 grupy, podczas gdy asystenci (lekarze, farmaceuci i fizjoterapeuci) należą od 12 do 17 grupy zaszeregowania. Sytuacja ta powoduje znaczące różnice w mnożnikach przeciętnego uposażenia, które mają wpływ na wysokość uposażenia zasadniczego. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o wyrażenie stanowiska w tej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2011-06-28
Opis odpowiedzi:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej (15.06.2011 r.) wyjaśnił, że aktualny stan finansów Służby Więziennej nie pozwala na skuteczne podjęcie działań zmierzających do realizacji postulatów służby zdrowia, przedstawionych w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich. Kierownictwo Służby Więziennej dostrzega istniejącą dysproporcję w zakresie grupy stanowisk pielęgniarek w korpusie chorążego i oficerskim. Także zagwarantowanie wyższych stopni służbowych oraz wynagrodzeń dla funkcjonariuszy - lekarzy, które byłyby konkurencyjne na rynku pracy, było przedmiotem propozycji Kierownictwa Służby Więziennej, które jednak nie uzyskały akceptacji podczas prac nad projektami rozporządzenia z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz rozporządzenia z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.