Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie sposobu zapoznawania osób zatrzymanych z regulaminem pobytu w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych z dnia 2011-05-12.

Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/668208/11/VII/720.6 RZ
Data sprawy:
2011-05-12
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół "Krajowy Mechanizm Prewencji"
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie sposobu zapoznawania osób zatrzymanych z regulaminem pobytu w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.

W wyniku czynności przeprowadzonych w trakcie wizytacji pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pracownicy Krajowego Mechanizmu Prewencji zwrócili uwagę na kwestię zapoznawania osób zatrzymanych z regulaminem pobytu w PdOZ. Ustalono, iż osoby zatrzymane mają możliwość zapoznania się z treścią regulaminu pobytu w jednostce w momencie przyjmowania do pomieszczenia, co potwierdzają własnoręcznym podpisem, a funkcjonariusz następnie odnotowuje w książce przebiegu służby. Jednakże w trakcie rozmów indywidualnych przeprowadzanych przez wizytatorów, osoby zatrzymane lub doprowadzone w celu wytrzeźwienia niejednokrotnie zgłaszały, że nie zostały poinformowane o prawie wniesienia zażalenia na zatrzymanie w terminie 7 dni do sądu, możliwości skorzystania z natrysku czy dokonania zakupów wyrobów tytoniowych i prasy z własnych środków pieniężnych. W ocenie pracowników Krajowego Mechanizmu Prewencji, niezbędna jest zmiana sposobu zapoznawania się osób zatrzymanych z treścią regulaminu pobytu w PdOZ na taki, który będzie dawał im gwarancję przyswojenia jego postanowień. Krajowy Mechanizm Prewencji zaleca, aby każda osoba zatrzymana w PdOZ miała umożliwiony stały dostęp do informacji dotyczących jej uprawnień i reguł pobytu w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. W związku z powyższym Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie uzupełnienia Zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia o przepis uwzględniający przedstawione uwagi.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: