Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie stanu przestrzegania praw obywatelskich oraz warunków szkolenia i pełnienia służby, a także najistotniejszych problemów żołnierzy w 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich z dnia 2011-05-30.

Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/671958/11/III/901 RZ
Data sprawy:
2011-05-30
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie stanu przestrzegania praw obywatelskich oraz warunków szkolenia i pełnienia służby, a także najistotniejszych problemów żołnierzy w 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich.

W dniach 12 i 13 kwietnia 2011 r., pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przebywali w 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich celem sprawdzenia stanu przestrzegania praw obywatelskich oraz zapoznania się z warunkami szkolenia i pełnienia służby, a także najistotniejszymi problemami żołnierzy. Wśród wielu problemów podnoszonych przez żołnierzy, które utrudniają im pełnienie służby i wykonywanie obowiązków wymienić należy: przedłużające się procedury kadrowe (w tym awansowe i wyznaczania na stanowiska służbowe), ograniczone możliwości odbycia przeszkolenia w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, które nie pozwalają na skierowanie tych szeregowych zawodowych, którzy wyróżniają się w służbie i mogliby zostać awansowani na podoficerów, obniżenie etatów specjalistów ze stopnia chorążego do stopnia sierżanta. Żołnierze postulowali także zmniejszenie ilości badań lekarskich, a co za tym idzie ograniczenie ich kosztów. Zbyt niski w ocenie zainteresowanych jest mieszkaniowy ekwiwalent pieniężny dla szeregowych zawodowych. Postulowano także rozszerzenie programu rekonwersji dla tych szeregowych zawodowych, którzy zostaną zwolnieni w najbliższym czasie, po wprowadzeniu ograniczenia pełnienia służby dla tej grupy żołnierzy - do 12 lat. Zdaniem żołnierzy niezbędna jest zmiana programów szkolenia dla żołnierzy mających wyjechać na misję oraz programu szkolenia dla korpusu szeregowych zawodowych. W ocenie żołnierzy analizy wymaga także potrzeba stworzenia możliwości dostępu żołnierzy do pomocy prawnej w jednostce, bowiem obowiązujące przepisy podlegają ciągłym zmianom co powoduje, że często konieczna jest specjalistyczna pomoc prawna. Rzecznik zwraca się o podjęcie stosownych działań w celu wyjaśnienia i rozwiązania poruszanych problemów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: