Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie nierozpoznania wniosku z dnia 22 listopada 2010 r. o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na rzecz czworga dzieci z dnia 2011-03-22.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W LUBLINIE ZA POŚREDNICTWEM BURMISTRZA MIASTA RADZYŃ PODLASKI
Sygnatura:
RPO/649722/10/III/1113.1 RZ
Data sprawy:
2011-03-22
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie nierozpoznania wniosku z dnia 22 listopada 2010 r. o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na rzecz czworga dzieci.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca naruszenie art. 35 § 3 k.p.a. poprzez błędne przyjęcie, iż wniosek nie spełnia wymogów określonych w art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i wnosi o zobowiązanie Burmistrza Miasta do wydania decyzji w przedmiocie uprawnień do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na rzecz dzieci, na okres od dnia 1 listopada 2010 r. do 31 października 2011 r. w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi.