Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 12 sierpnia od godziny 08:30 do godziny 09:30 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 35 ust. 1 - 3 oraz § 36 ust. 1 - 3 Uchwały nr XX/503/08 Rady Miasta G. z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta G z dnia 2011-04-28.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GDAŃSKU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA GDAŃSKA
Sygnatura:
RPO/671643/11/V/1003.10 RZ
Data sprawy:
2011-04-28
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 35 ust. 1 - 3 oraz § 36 ust. 1 - 3 Uchwały nr XX/503/08 Rady Miasta G. z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta G.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca zaskarżonym przepisom rażące naruszenie przepisów art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 3 ust. 2 pkt 4 i 5 oraz art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz art. 2, 7 i 94 oraz 51 ust. 1 i 2 Konstytucji RP i wnosi o stwierdzenie ich nieważności.

Rada Miejska G. wprowadziła obowiązek trwałego znakowania oraz tworzenia specjalnego rejestru psów, a także zobowiązała właścicieli psów do zgłaszania wszelkich zmian o stanie posiadania psa (zmianie właściciela, czy zgonie psa). Podstawy do nałożenia wskazanych powyżej obowiązków nie mogą stanowić przywołane w uchwale przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.