Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Krzysztofa Ś. od prawomocnego wyroku łącznego Sądu Rejonowego w G z dnia 2011-06-16.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/578429/08/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-06-16
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Krzysztofa Ś. od prawomocnego wyroku łącznego Sądu Rejonowego w G.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego materialnego, tj. art. 89 § 1 k.k. (w brzmieniu obowiązującym w dacie orzekania), polegające na orzeczeniu kar łącznych bezwzględnego pozbawienia wolności za zbiegające się przestępstwa, za które wyrokami jednostkowymi orzeczono kary: 1) pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia oraz karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, 2) pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia oraz karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie wyroku łącznego w zaskarżonej części i przekazanie sprawy w tym zakresie do ponownego rozpoznania.