Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu sądowym przed Sądem Rejonowymw W. w sprawie z wniosku Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w przedmiocie, czy może być zawarte małżeństwo z dnia 2011-06-09.

Adresat:
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY PRAGI-PÓŁNOC
Sygnatura:
RPO/674162/11/V/1006.3 RZ
Data sprawy:
2011-06-09
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu sądowym przed Sądem Rejonowymw W. w sprawie z wniosku Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w przedmiocie, czy może być zawarte małżeństwo.

Uczestnikami postępowania są osoby chcące zawrzeć związek małżeński. Urzędnik USC odmówił wydania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa dla jednej z tych osób, będącej osobą z niepełnosprawnością.