Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie uregulowania statusu słuchaczy i absolwentów kolegiów nauczycielskich oraz zasad podejmowania przez te osoby studiów na uczelni, która sprawowała opiekę naukowo-dydaktyczną nad danym kolegium językowym z dnia 2011-07-04.

Adresat:
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Sygnatura:
RPO/610679/09/XVIII/13.6 RZ
Data sprawy:
2011-07-04
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie uregulowania statusu słuchaczy i absolwentów kolegiów nauczycielskich oraz zasad podejmowania przez te osoby studiów na uczelni, która sprawowała opiekę naukowo-dydaktyczną nad danym kolegium językowym.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpiła do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących możliwości podejmowania przez słuchaczy i absolwentów kolegiów nauczycielskich studiów na uczelni, która sprawowała opiekę naukowo-dydaktyczną nad danym kolegium językowym oraz ich statusu jako studentów szkoły wyższej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: