Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozwiązań wprowadzonych w znowelizowanych rozporządzeniach Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczących umundurowania policjantów z dnia 2011-07-25.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/673749/11/III/903.1 RZ
Data sprawy:
2011-07-25
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozwiązań wprowadzonych w znowelizowanych rozporządzeniach Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczących umundurowania policjantów.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, sygnalizując następujący problem. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy przewiduje, że w okresie urlopu bezpłatnego pracownik zachowuje prawo do umundurowania. Tymczasem w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów dodano zastrzeżenie, iż dla policjantów zwolnionych od obowiązku wykonywania zadań służbowych określonych w przepisach w/w rozporządzenia Rady Ministrów, okres używalności przedmiotów umundurowania wskazanych w załączniku do rozporządzenia wydłuża się o czas trwania zwolnienia. Z kolei w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie, dodano przepis, zgodnie z którym wysokość równoważnika dla policjanta zwolnionego od wykonywania zadań służbowych na zasadach określonych w w/w rozporządzeniu Rady Ministrów ustala się z uwzględnieniem wydłużenia okresu używalności przedmiotów umundurowania o czas trwania tego zwolnienia. Rzecznik prosi o ocenę dopuszczalności wprowadzonych zmian w świetle ustawy o związkach zawodowych, z której wynika, iż nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do związku zawodowego lub pozostawania poza nim albo wykonywania funkcji związkowej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: