Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Franciszka K. od prawomocnego wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego we W. z 1952 r z dnia 2011-07-21.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/638260/10/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2011-07-21
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Franciszka K. od prawomocnego wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego we W. z 1952 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie przepisów prawa (art. 3 k.w.p.k. i art. 240 k.w.p.k.), w następstwie dokonania dowolnej analizy zebranego w sprawie materiału dowodowego oraz oparcia wyroku o okoliczności nieujawnione w toku przewodu sądowego, co skutkowało skazaniem Franciszka K. za czyn określony w dekrecie z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa, mimo braku ku temu podstaw. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku i uniewinnienie oskarżonego od popełnienia przypisanego mu czynu.

 


Data odpowiedzi:
2012-02-14
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 14 lutego 2012 r., sygn. akt V KK 264/11).