Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Eugeniusza D. od prawomocnego wyroku Wojskowego Sądu Garnizonowego w K. z 1970 r z dnia 2011-07-29.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/597716/08/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2011-07-29
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Eugeniusza D. od prawomocnego wyroku Wojskowego Sądu Garnizonowego w K. z 1970 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie prawa karnego materialnego, polegające na przypisaniu Eugeniuszowi D. popełnienia czynu określonego w przepisach Kodeksu karnego Wojska Polskiego, mimo braku w jego działaniu znamion przestępstwa, co miało istotny wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia. Rzecznik wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku Wojskowego Sądu Garnizonowego w K. i uniewinnienie Eugeniusza D. od popełnienia przypisanego mu czynu.