Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Bernarda D. od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w B. z 1950 r z dnia 2011-08-02.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/635408/09/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2011-08-02
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Bernarda D. od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w B. z 1950 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na treść orzeczenia, naruszenie przepisu dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa, polegające na przypisaniu Bernardowi D. popełnienia przypisanego mu czynu, mimo braku w jego działaniu znamion przestępstwa określonego w tym przepisie. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Apelacyjnego w B. i uniewinnienie Bernarda D. od popełnienia przypisanego mu czynu.