Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Jana S. od prawomocnego wyroku Sądu Najwyższego z 1961 r., którym utrzymano w mocy wyrok Sądu Wojewódzkiego w K. z 1960 r z dnia 2011-08-02.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/642707/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-08-02
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Jana S. od prawomocnego wyroku Sądu Najwyższego z 1961 r., którym utrzymano w mocy wyrok Sądu Wojewódzkiego w K. z 1960 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na treść wyroku naruszenie art. 385 k.p.k. z 1928 r. w związku z art. 383 pkt 4 k.p.k. z 1928 r. w związku z art. 3 lit. a k.p.k. z 1928 r., w następstwie braku wyjścia poza zarzuty środka zaskarżenia i utrzymania w mocy, po rozpoznaniu rewizji obrońcy oskarżonego wniesionej z powodu niewspółmierności kary, wyroku Sądu pierwszej instancji, który zapadł z naruszeniem przepisu dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa, wobec przypisania Janowi S. popełnienia czynu opisanego w tym przepisie, mimo braku w jego działaniu znamion tego przestępstwa i który z tego powodu był oczywiście niesprawiedliwy. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku i utrzymanego nim w mocy wyroku Sądu pierwszej instancji i uniewinnienie oskarżonego od popełnienia przypisanego mu czynu.