Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP w sprawie konieczności podjęcia działań na rzecz poprawy jakości tworzonego prawa z dnia 2011-08-08.

Adresat:
KANCELARIA PREZYDENTA RP
Sygnatura:
RPO/674713/11/I/16 RZ
Data sprawy:
2011-08-08
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP w sprawie konieczności podjęcia działań na rzecz poprawy jakości tworzonego prawa.

W obszarze zainteresowań RPO pozostaje kwestia jakości tworzonego prawa. Rzecznik otrzymuje wiele wniosków obywateli wskazujących na niedoskonałość lub niejasność przepisów stanowiących podstawę rozstrzygnięcia ich indywidualnej sprawy. Jednym z problemów związanych ze stanowieniem prawa w Polsce są częste zmiany przepisów, co wynika nie tylko z niedoskonałości regulacji dotyczących procesu stanowienia prawa, ale także z praktyki działania organów prawodawczych. Procedura wnoszenia projektów zmian przepisów przez parlamentarzystów nie wprowadza daleko idących ograniczeń. Nowelizacja może zostać przyjęta szybko, bez prowadzenia konsultacji czy zasięgnięcia opinii ekspertów. Odmiennie uregulowana jest wyłącznie kwestia zgłaszania projektów rządowych (przepisy przewidują m.in. konsultacje międzyresortowe). Podobnie wygląda sytuacja stosowania przepisów wprowadzających obowiązkowe uzupełnienie treści projektu o ocenę skutków regulacji, gdzie problemem są nierzetelne opisy stanu faktycznego. RPO zwraca uwagę na następujące problemy: brak lub niewłaściwe sformułowanie przepisów przejściowych, opóźnienia w usuwaniu z systemu prawnego norm nieaktualnych, brak realizacji upoważnień do wydania aktów wykonawczych do ustaw, przekraczanie przez organy władzy wykonawczej granic upoważnienia ustawowego, opóźnienia w implementacji prawa unijnego do krajowego porządku prawnego. Problemem pozostaje brak realizacji wielu orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, chociaż sytuacja uległa polepszeniu ze względu monitorowanie wykonywania wyroków przez Rządowe Centrum Legislacji oraz Komisję Ustawodawczą Senatu. Rzecznik postuluje wprowadzenie systemu opisującego każdą ingerencję w tekst projektu i wiążącą go z konkretną grupą wnioskodawców, jak również wyraża stałą gotowość współpracy w zapewnieniu dobrej jakości tworzonego prawa.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: