Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Adama P. od prawomocnego wyroku Sądu Powiatowego w S. z 1967 r z dnia 2011-08-01.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/625690/09/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2011-08-01
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Adama P. od prawomocnego wyroku Sądu Powiatowego w S. z 1967 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi, w części dotyczącej uznania Adama P. winnym popełnienia czynu określonego w dekrecie z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa, rażące i mające istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenie prawa karnego materialnego, polegające na przypisaniu Adamowi P. popełnienia czynu opisanego w przepisie w/w dekretu, pomimo braku w jego działaniu znamion określonego tam przestępstwa. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i uniewinnienie oskarżonego od popełnienia przypisanego mu czynu, a w konsekwencji o uchylenie również orzeczenia o wymierzeniu kary łącznej.