Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Finansów w sprawie skrócenia okresu przechowywania paragonów fiskalnych przez podatników - przedsiębiorców z dnia 2011-08-12.

Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/669340/11/V/620.2.1 RZ
Data sprawy:
2011-08-12
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie skrócenia okresu przechowywania paragonów fiskalnych przez podatników - przedsiębiorców.

Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania, przedłużają do dnia 31 grudnia 2012 r. okres przejściowy obowiązywania korzystnego dla przedsiębiorców terminu dwuletniego, zamiast pięcioletniego, przechowywania kopii dokumentów papierowych generowanych przez kasy fiskalne. Omawianą zmianę poprzedziły liczne publikacje na łamach prasy gospodarczej, w których podkreślano, że uzasadnieniem dla skrócenia okresu archiwizacji paragonów fiskalnych jest przede wszystkim okres, w jakim kopie te pozostają czytelne. Nadto, przechowywaniu podlegają wyłącznie paragony dokumentujące indywidualne transakcje, zaś raporty dobowe pozostają w pamięci kasy i zawsze istnieje możliwość ponownego ich wydrukowania łącznie z raportem miesięcznym. W ocenie RPO dwuletni okres przechowywania kopii dokumentów kasowych sporządzonych na nośniku papierowym przy zastosowaniu kasy jest wystarczający dla zapewniania bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, niezbędnej ochrony konsumentów oraz interesów budżetu państwa. Za jego wprowadzeniem przemawiają zarówno aspekty techniczne przechowywania tych dokumentów, jak i interes przedsiębiorców, którzy ponoszą koszty archiwizacji tych dokumentów. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o zajęcie stanowiska w sprawie, a w szczególności o rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej we wskazanym powyżej zakresie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: