Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Pawła S., Sebastiana K. oraz Jarosława C. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K., utrzymującego w mocy, w zaskarżonej części, wyrok Sądu Rejonowego w B. oraz od tegoż wyroku Sądu Rejonowego w B z dnia 2011-08-25.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/664700/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-08-25
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Pawła S., Sebastiana K. oraz Jarosława C. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K., utrzymującego w mocy, w zaskarżonej części, wyrok Sądu Rejonowego w B. oraz od tegoż wyroku Sądu Rejonowego w B.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca tym wyrokom rażące i mające istotny wpływ na ich treść naruszenie prawa materialnego (przepisu ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw), polegające na uznaniu Pawła S., Sebastiana K. i Jarosława C. za winnych przypisanych czynów, mimo braku w ich działaniu wszystkich znamion przestępstwa określonego w tym przepisie. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie wyroku Sądu Okręgowego w K. oraz utrzymanego nim w mocy, w zaskarżonej części, wyroku Sądu Rejonowego w B. oraz wyroku tegoż Sądu w odniesieniu do Jarosława C. i umorzenie postępowania wobec wszystkich oskarżonych, wobec przedawnienia karalności czynu.

 


Data odpowiedzi:
2012-02-02
Opis odpowiedzi:


Kasacja oddalona (postanowienie z dnia 2 lutego 2012 r., sygn. akt IV KK 273/11).