Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed NSA w sprawie ze skargi Polskiej Telefonii Komórkowej "Centertel" Spółki z o.o. na decyzje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie o usunięcie danych osobowych ze zbioru. Rzecznik wniósł o oddalenie skargi PTK "Centertel" z dnia 2001-10-01.

Adresat:
ARCHIWUM
Sygnatura:
RPO/278968/98/VI/607.1 RZ
Data sprawy:
2001-10-01
Rodzaj sprawy:
skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego (SA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed NSA w sprawie ze skargi Polskiej Telefonii Komórkowej "Centertel" Spółki z o.o. na decyzje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie o usunięcie danych osobowych ze zbioru. Rzecznik wniósł o oddalenie skargi PTK "Centertel".

 


Data odpowiedzi:
2001-10-01
Opis odpowiedzi: