Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 12 sierpnia od godziny 08:30 do godziny 09:30 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. utrzymującą w mocy decyzję tego Kolegium o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na realizacji budynku mieszkalno-biurowego z usługami i garażem podziemnym, w części odnoszącej się do wysokości budynku z dnia 2004-04-23.

Adresat:
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE
Sygnatura:
RPO/282137/98/IV/4003.1 RZ
Data sprawy:
2004-04-23
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. utrzymującą w mocy decyzję tego Kolegium o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na realizacji budynku mieszkalno-biurowego z usługami i garażem podziemnym, w części odnoszącej się do wysokości budynku.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca tej decyzji naruszenie art. 156 § 1 pkt 7 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 46a ust. 1 pkt 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i wnosi o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości oraz uchylenie w całości poprzedzającej ją decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 29.10.2003 r. Stosownie do art. 46a ust. 1 pkt 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest nieważna, jeżeli jest sprzeczna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 


Data odpowiedzi:
2010-07-15
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 19.11.2004 r., sygn. akt IV SA/Wa 394/04).