Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 12 sierpnia od godziny 08:30 do godziny 09:30 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 26.11.2003 r. utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego, z uwagi na nieuregulowanie należności za zajmowany lokal mieszkalny w okresie wygasłej decyzji z dnia 2004-05-14.

Adresat:
WSA W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W WARSZAWIE
Sygnatura:
RPO/460451/04/V/507.5 RZ
Data sprawy:
2004-05-14
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 26.11.2003 r. utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego, z uwagi na nieuregulowanie należności za zajmowany lokal mieszkalny w okresie wygasłej decyzji.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzucił zaskarżonej decyzji naruszenie art. 7 ust. 12 ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz art. 7 Konstytucji RP i wnosi o jej uchylenie w całości. W świetle art. 7 ust. 12 ustawy o dodatkach mieszkaniowych osoba, w stosunku do której z powodu nieuregulowania należności za zajmowany lokal mieszkalny wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, może wystąpić ponownie o jego przyznanie po uregulowaniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania tej decyzji. W niniejszej sprawie nie została jednak wydana decyzja o wstrzymaniu dodatku mieszkaniowego, mimo iż powstało zadłużenie w opłatach za zajmowanie lokalu mieszkalnego.

 


Data odpowiedzi:
2005-11-23
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 28.04.2005 r., sygn. akt I SA/Wa 837/04).