Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi Antoniego K. na postanowienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o uznaniu za osobę pokrzywdzoną z dnia 2004-07-13.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WSA W WARSZAWIE
Sygnatura:
RPO/452772/03/I/119 RZ
Data sprawy:
2004-07-13
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do NSA (NSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi Antoniego K. na postanowienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o uznaniu za osobę pokrzywdzoną.

Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił w dniu 6.04.2004 r. do skargi administracyjnej Antoniego K., który wystąpił do IPN z wnioskiem o udostępnienie dokumentów, jednakże otrzymał zaświadczenie stwierdzające, iż nie jest osobą pokrzywdzoną. Zdaniem Rzecznika IPN powinien był wydać postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę. W uzasadnieniu skargi kasacyjnej Rzecznik stwierdził, iż sąd administracyjny w zaskarżonym wyroku zaakceptował niedopuszczalną, zawężającą interpretację pojęcia pokrzywdzonego i równie niedopuszczalną, rozszerzającą interpretację pojęcia osoby, która nie jest pokrzywdzonym w rozumieniu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Sąd uznał za prawidłową praktykę wydawania zaświadczeń, iż określona osoba nie jest pokrzywdzonym, zarówno w przypadku, gdy w zasobach archiwalnych IPN znajdują się dokumenty wskazujące na okoliczności współpracy z organami bezpieczeństwa państwa, jak i w przypadkach, gdy nie odnaleziono żadnych dokumentów dotyczących wnioskodawcy.

 


Data odpowiedzi:
2006-11-21
Opis odpowiedzi:

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 23.02.2005 r., sygn. akt OSK 1185/04)