Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję Izby Skarbowej utrzymującą w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w sprawie obciążenia kosztami postępowania z dnia 2004-10-25.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WSA WE WROCŁAWIU
Sygnatura:
RPO/486759/04/VI/618.1 RZ
Data sprawy:
2004-10-25
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do NSA (NSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję Izby Skarbowej utrzymującą w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w sprawie obciążenia kosztami postępowania.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarża przedmiotowy wyrok w całości, zarzucając mu naruszenie prawa materialnego, tj. art. 8 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zaskarżony niniejszą skargą kasacyjną wyrok dotyczy kosztów operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę i łączy się ściśle ze skargą kasacyjną Rzecznika Praw Obywatelskich RPO-486760-VI/04 z dnia 25.10.2004 r.

 


Data odpowiedzi:
2006-03-22
Opis odpowiedzi:

Skarga oddalona (wyrok z dnia 24.11.2005 r., sygn. akt FSK 2662/04).