Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi Marleny J. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego z dnia 2004-10-26.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/459559/03/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2004-10-26
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do NSA (NSA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi Marleny J. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Zaskarżonemu wyrokowi Rzecznik zarzuca naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię przepisu art. 13 ust. 2a ustawy o drogach publicznych, w brzmieniu obowiązującym w okresie obciążenia Marleny J. karami pieniężnymi z tytułu nieuiszczenia opłat za parkowanie, tj. we wrześniu 2002 r. Obowiązek uiszczania kar pieniężnych nie został nałożony na użytkowników dróg publicznych bezpośrednio w przepisach prawa, w świetle art. 3 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji brak jest zatem podstaw do prowadzenia egzekucji administracyjnej w celu przymusowego wykonania obowiązku zapłaty tych kar. W przypadku zaś toczącego się postępowania egzekucyjnego, tak jak miało to miejsce w przedmiotowej sprawie, postępowanie powinno zostać umorzone.

 


Data odpowiedzi:
2006-01-27
Opis odpowiedzi:Skarga kasacyjna oddalona (wyrok z dnia 7.12.2005 r., sygn. akt FSK 2580/04).