Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi Sławomira W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie usunięcia drzew z nieruchomości z dnia 2004-10-22.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WSA W WARSZAWIE
Sygnatura:
RPO/486482/04/X/1007.1 RZ
Data sprawy:
2004-10-22
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do NSA (NSA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi Sławomira W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie usunięcia drzew z nieruchomości.

Zaskarżonemu wyrokowi Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca naruszenie art. 134 § 1 i art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 30.06.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, oraz obrazę art. 2 i 7 Konstytucji RP. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie przedmiotowego orzeczenia w całości. Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpoznając skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, mając świadomość, iż przedmiotowe orzeczenie zostało wydane w ramach uznania administracyjnego, nie dokonał oceny prawidłowości jego zastosowania.

 


Data odpowiedzi:
2006-01-19
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 28.06.2005 r., sygn. akt OSK 1702/04).