Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 12 sierpnia od godziny 08:30 do godziny 09:30 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Prezydenta Miasta odmawiającą przyznania Agnieszce K. zaliczki alimentacyjnej na dziecko z dnia 2006-05-24.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W SZCZECINIE ZA POŚREDNICTWEM PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIA
Sygnatura:
RPO/531275/06/XI/1108.4 RZ
Data sprawy:
2006-05-24
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) (DO 31.08.2007) PRAWA RODZINNEGO I OCHRONY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Prezydenta Miasta odmawiającą przyznania Agnieszce K. zaliczki alimentacyjnej na dziecko.

Ojciec dziecka jest obywatelem Kanady. Brak umowy miedzy Polską a Kanadą uniemożliwił stronie postępowania wszczęcie egzekucji alimentów od ojca dziecka. Agnieszka K. mimo podjęcia stosownych działań, nie zna aktualnego adresu ojca dziecka zobowiązanego do płacenia alimentów. Kwestionowana decyzja Prezydenta Miasta narusza art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1a ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Intencją ustawodawcy było zapewnienie wsparcia wszystkim osobom, które nie mogą wyegzekwować alimentów od zobowiązanego, zamieszkałego za granicą. Skarżąca nie może ponosić negatywnych konsekwencji braku odpowiedniej umowy pomiędzy Polską a Kanadą.

 


Data odpowiedzi:
2006-11-20
Opis odpowiedzi:


Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 21.07.2006 r., sygn. akt II SA/Sz 741/06). Powodem umorzenia postępowania było cofnięcie skargi przez Rzecznika Praw Obywatelskich ze względu na funkcjonowanie w obrocie prawnym decyzji wydanej w tej sprawie przez organ drugiej instancji - decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego.