Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 12 sierpnia od godziny 08:30 do godziny 09:30 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą decyzję Prezydenta Miasta Ś. o odmowie przyznania Agnieszce K. zaliczki alimentacyjnej na dziecko z dnia 2006-07-18.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/531275/06/XI/1108.4 RZ
Data sprawy:
2006-07-18
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) (DO 31.08.2007) PRAWA RODZINNEGO I OCHRONY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania administracyjnego z powodu uznania zasadności skargi RPO i zmianę zaskarżonej uchwały, decyzji
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą decyzję Prezydenta Miasta Ś. o odmowie przyznania Agnieszce K. zaliczki alimentacyjnej na dziecko.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzucił zaskarżonej decyzji naruszenie art. 2 pkt 1 i art. 10 ust. 1a ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej oraz naruszenie art. 32 ust. 1 i art. 72 ust. 2 Konstytucji RP. Ojciec dziecka jest obywatelem Kanady, która nie jest stroną Konwencji Nowojorskiej o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą. Ponadto Polska nie zawarła z Kanadą umowy o obrocie prawnym, na podstawie której istniałaby możliwość uzyskiwania i wykonywania wyroków zasądzających alimenty. Istnieje jedynie porozumienie o wzajemności w wykonywaniu orzeczeń alimentacyjnych, obejmujące 10 prowincji Kanady. W związku z tym, że wierzycielka nie zna aktualnego adresu zobowiązanego, nie może ona złożyć w sądzie wniosku o egzekucję alimentów. W ustaleniu adresu dłużnika nie mógł pomóc także Wydział Konsularny Ambasady RP w Toronto. Mimo iż wierzycielka przedstawiła zaświadczenia z Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Toronto oraz z Sądu Okręgowego, Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło, że przesłanka bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych nie została spełniona. Zdaniem Rzecznika skoro prawo do zaliczki alimentacyjnej przysługuje osobie, która w wyniku wszczętych czynności egzekucyjnych nie uzyskała zaspokojenia swoich roszczeń, to tym bardziej prawo to przysługuje osobie, która z uwagi na brak stosownej umowy konwencyjnej lub brak możliwości ustalenia adresu dłużnika w ogóle nie może złożyć wniosku o egzekucję roszczeń alimentacyjnych.

 


Data odpowiedzi:
2006-11-20
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (postanowienie z dnia 25.10.2006 r. o umorzeniu postępowania, sygn. akt II SA/Sz 1174/06). Samorządowe Kolegium Odwoławcze uwzględniło skargę Rzecznika.