Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Burmistrza Gminy z dnia 2006-12-08.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN JEZIORNA
Sygnatura:
RPO/534395/06/IV/403.1 RZ
Data sprawy:
2006-12-08
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Burmistrza Gminy.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca naruszenie art. 35 § 3 k.p.a. przez rażące przekroczenia terminów do załatwienia sprawy w postępowaniu administracyjnym i wnosi o zobowiązanie Burmistrza Gminy do wydania decyzji w terminie określonym przez sąd.

 


Data odpowiedzi:
2007-07-16
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 7.05.2007 r., IV SAB/Wa 1/07).