Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 12 sierpnia od godziny 08:30 do godziny 09:30 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 27.06.2006 r. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku okresowego z dnia 2006-12-15.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W KRAKOWIE ZA POŚREDNICTWEM SAMORZĄDOWGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W KRAKOWIE
Sygnatura:
RPO/539022/06/III/322.4 RZ
Data sprawy:
2006-12-15
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 27.06.2006 r. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku okresowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca tej decyzji naruszenie prawa przez błędną wykładnię art. 38 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej polegające na przyjęciu, że prawo do zasiłku okresowego może być uzależnione od możliwości finansowych pomocy społecznej.

 


Data odpowiedzi:
2007-03-13
Opis odpowiedzi:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 15.02.2007 r. uwzględniło w całości skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na decyzję SKO z dnia 27.06.2006 r. i przyznało Pani Bogusławie B. zasiłek okresowy na miesiąc kwiecień 2006 r.