Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 12 sierpnia od godziny 08:30 do godziny 09:30 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego odmawiającą przyznania Dorocie C. zasiłku pielęgnacyjnego z tytułu niepełnosprawności dla dziecka poniżej 16 roku życia z dnia 2007-04-17.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GLIWICACH ZA POŚREDNICTWEM SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W CZĘSTOCHOWIE
Sygnatura:
RPO/553717/07/XI/1113 RZ
Data sprawy:
2007-04-17
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) (DO 31.08.2007) PRAWA RODZINNEGO I OCHRONY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego odmawiającą przyznania Dorocie C. zasiłku pielęgnacyjnego z tytułu niepełnosprawności dla dziecka poniżej 16 roku życia.

Córka pani Doroty C., w związku z koniecznością kształcenia, przebywa w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie. Pobyt i udzielane przez placówkę świadczenia są częściowo finansowane z budżetu państwa, a częściowo pokrywane są przez rodziców. Zgodnie z art. 16 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane przez tę instytucję świadczenia są częściowo lub w całości finansowane z budżetu państwa albo z NFZ. Rzecznik zarzucił zaskarżonej decyzji naruszenie art. 16 ust. 5 w związku z art. 3 pkt 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych poprzez przyjęcie, że Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jest instytucją zapewniającą całodobowe utrzymanie swoim wychowankom w ciągu roku szkolnego. Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji.

 


Data odpowiedzi:
2007-08-31
Opis odpowiedzi:


Postępowanie umorzone ze względu na uwzględnienie skargi w całości przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze (postanowienie z dnia 20.08.2007 r., sygn. akt IV SA/Gl 564/07).