Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie połączonych skarg konstytucyjnych Leszka K. , dotyczących prawa oskarżonego do składania zażalenia na postanowienie sądu w przedmiocie wniosku o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego (sygn. akt SK 2/00) z dnia 2000-02-14.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/333043/00/II/203 RZ
Data sprawy:
2000-02-14
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania – sprawa zakończona negatywnie
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie połączonych skarg konstytucyjnych Leszka K. , dotyczących prawa oskarżonego do składania zażalenia na postanowienie sądu w przedmiocie wniosku o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego (sygn. akt SK 2/00).

 


Data odpowiedzi:
2000-02-14
Opis odpowiedzi:
Pismem z dnia 4 stycznia 2001 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zrezygnował z udziału w postępowaniu.