Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej redakcji Biuletynu "S.", dotyczącej przepisów wykluczających możliwość udostępnienia dziennikarzom wystąpień pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli (sygn. akt SK 4/00) z dnia 2000-03-31.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/321250/99/I/121.1 RZ
Data sprawy:
2000-03-31
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej redakcji Biuletynu "S.", dotyczącej przepisów wykluczających możliwość udostępnienia dziennikarzom wystąpień pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli (sygn. akt SK 4/00).

 


Data odpowiedzi:
2000-11-10
Opis odpowiedzi:

Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 13.09.2000 r., sygn. akt SK 4/00).