Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, dotyczącej konstytucyjności przepisów regulujących przejmowanie nieruchomości rolnych przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne na podstawie przepisów prawa spółdzielczego (sygn. akt SK 7/00) z dnia 2000-05-12.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/341541/00/IV/404 RZ
Data sprawy:
2000-05-12
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
wycofanie skargi przez RPO ( TKZ,SK, PS,PA)
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, dotyczącej konstytucyjności przepisów regulujących przejmowanie nieruchomości rolnych przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne na podstawie przepisów prawa spółdzielczego (sygn. akt SK 7/00).

Pismem z dnia 10 lipca 2000 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zrezygnował z udziału w postępowaniu.