Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Gerarda W. (sygn. akt SK 44/06) połączonej ze skargą spółki z o.o. (sygn. akt SK 12/06), dotyczącej prawa do sądu (brak wymogu pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania) z dnia 2006-08-11.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/534539/06/IV/401 RZ
Data sprawy:
2006-08-11
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Gerarda W. (sygn. akt SK 44/06) połączonej ze skargą spółki z o.o. (sygn. akt SK 12/06), dotyczącej prawa do sądu (brak wymogu pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania).

Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił udział w tym postępowaniu w zakresie zaskarżonym wcześniejszą skargą tj. dotyczącym wyłącznie art. 398 (9) § 2 k.p.c., podtrzymując zajęte wcześniej stanowisko (Rzecznik Praw Obywatelskich w dniu 13.04.2006 r. zgłosił udział w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o., sygn. akt SK 12/06).

 


Data odpowiedzi:
2007-07-18
Opis odpowiedzi:
Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 18.07.2007 r., sygn. akt 12/06) ze względu na zbędność orzekania. Trybunał orzekł o niezgodności zaskarżonego przepisu w wyroku z dnia 30.05.2007 r. w sprawie o sygn. SK 68/06.