Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Anety M. w zakresie, w jakim skarga ta obejmuje art. 398 (9) § 2 zdanie 2 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (sygn. akt SK 55/06) z dnia 2006-08-18.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/535944/06/IV/401 RZ
Data sprawy:
2006-08-18
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Anety M. w zakresie, w jakim skarga ta obejmuje art. 398 (9) § 2 zdanie 2 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (sygn. akt SK 55/06).

Rzecznik Praw Obywatelskich wyraził stanowisko, iż: "Art. 398 (9) § 2 zdanie 2 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 45 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP."

 


Data odpowiedzi:
2007-07-26
Opis odpowiedzi:
Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 18.07.2007 r., sygn. akt SK 55/06) ze względu na zbędność orzekania. Trybunał orzekł o niezgodności tego przepisu w wyroku z dnia 30.05.2007 r. w sprawie o sygn. SK 68/06.