Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji, w tym rasizmowi, na stadionach piłkarskich z dnia 2011-09-26.

Adresat:
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
Sygnatura:
RPO/683033/11/I/109.2 RZ
Data sprawy:
2011-09-26
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji, w tym rasizmowi, na stadionach piłkarskich.

W wystąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich podkreśla szczególny obowiązek zapewnienia przez Polskę, jako współorganizatora Mistrzostw Europy Euro 2012, bezpieczeństwa na stadionach piłkarskich. Na uznanie zasługują inicjatywy polskich organizacji pozarządowych podejmujących działania w zakresie zapobiegania rasizmowi, ksenofobii i nietolerancji rasowej w sporcie. Przykładem może być zainicjowana przez Stowarzyszenie Nigdy Więcej kampania "Wykopmy rasizm ze stadionów". Rzecznik Praw Obywatelskich duże nadzieje pokłada także we właściwym wdrażaniu przez poszczególne związki sportowe, w tym PZPN, postanowień deklaracji "Nie - dla rasizmu w sporcie". Ważnym elementem wywiązania się ze zobowiązania zapewnienia bezpieczeństwa na stadionach jest prewencja oraz gwarancja natychmiastowej i adekwatnej reakcji we wszystkich ewentualnych przypadkach przemocy, w tym zachowań o podłożu rasistowskim. Działania te wymagają współpracy i zaangażowania wielu podmiotów (w tym przede wszystkim Policji oraz organizatorów imprezy), naturalnym centrum ich koordynacji powinna być jednak administracja rządowa. W związku z powyższym Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie na temat aktualnego stanu przygotowania właściwych organów i służb państwowych w zakresie wdrażania procedur przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji, w tym rasizmowi, na stadionach piłkarskich.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2011-10-24
Opis odpowiedzi:

Minister Sportu i Turystyki (24.10.2011 r.) szczegółowo przedstawił najważniejsze projekty realizowane z udziałem Ministerstwa Sportu i Turystyki, mające na celu promowanie postaw przeciwko rasizmowi i nietolerancji w sporcie (konferencje, warsztaty szkoleniowe dla trenerów i instruktorów, program "Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży", wsparcie działań edukacyjnych Stowarzyszenia "Nigdy więcej": dofinansowanie poradnika "Jak walczyć z rasizmem", kampania "Wykopmy rasizm ze stadionów" podczas akcji "Tydzień Akcji Futbolu przeciwko Rasizmowi"). Działania przeciwko rasizmowi i dyskryminacji w sporcie, zwłaszcza skierowane do kibiców piłkarskich prowadzi również Spółka PL.2012, w szczególności w kontekście przygotowań do UEFA EURO 2012. W okresie poprzedzającym oraz podczas Turnieju współpracować będą Krajowe Punkty Informacyjne ds. bezpieczeństwa sportowych imprez masowych, funkcjonujące we wszystkich krajach europejskich przy Komendach Głównych Policji. Tereny imprez masowych są objęte monitoringiem audio-video. Każde wystąpienie naruszające przepisy prawa będzie neutralizowane przez służby organizatora lub policję, a wobec sprawców będą wszczynane postępowania procesowe. Działania podejmowane są także w ramach Programu Odpowiedzialności Społecznej UEFA EURO 2012, którego celem jest m.in. budowanie postaw otwartości, tolerancji, w tym przeciwdziałanie rasizmowi. W ramach programu realizowane są projekty skierowane do środowiska kibiców piłkarskich, mające na celu wspieranie pozytywnych wzorców kibicowania.