Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie prowadzenia działań operacyjno-wykrywczych w policyjnych izbach dziecka z dnia 2011-10-03.

Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/664999/11/VII/720.8.1 RZ
Data sprawy:
2011-10-03
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół "Krajowy Mechanizm Prewencji"
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie prowadzenia działań operacyjno-wykrywczych w policyjnych izbach dziecka.

W trakcie wizytacji w policyjnych izbach dziecka, w związku z pełnieniem przez Rzecznika Praw Obywatelskich funkcji Krajowego Mechanizmu Prewencji, zwrócono uwagę na kwestię prowadzenia pracy wykrywczej przez pracowników policyjnych izb dziecka oraz metody prowadzenia działalności operacyjnej przez funkcjonariuszy Policji. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka określając rolę Izb, podkreślono ich funkcję opiekuńczo-wychowawczą. W związku z tym nie są do pogodzenia czynności charakterystyczne dla pracy operacyjno-dochodzeniowej, stawiające dziecko w roli źródła materiału operacyjnego, z oddziaływaniami wychowawczymi. KMP stwierdzając tego typu praktyki zalecał zaprzestanie prowadzenia w izbach dziecka pracy wykrywczej dotyczącej przestępstw i ich sprawców. Prowadzenie pracy operacyjnej w policyjnych izbach dziecka jest uzasadniane przez komendantów nadzorujących wizytowane jednostki koniecznością realizacji zadań wynikających z zarządzenia nr 1619 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada 2010 r. Ponadto pojawiają się sygnały, że funkcjonariusze Policji namawiają lub zmuszają nieletnich do przyznawania się do czynów karalnych, których nie popełnili. Przyczyną stosowania tego typu praktyk może być wymóg podnoszenia statystyk wykrywalności przestępstw. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie i zbadanie ujawnionych nieprawidłowości.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: