Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Alojzego D. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w P., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w G z dnia 2011-10-05.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/673121/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-10-05
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Alojzego D. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w P., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w G.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść, naruszenie prawa karnego materialnego (przepisu Kodeksu karnego). W realiach niniejszej sprawy brak było, przy prawidłowo ustalonym stanie faktycznym, podstaw do uznania w czynie oskarżonego wyczerpania wszystkich ustawowych znamion przypisanego mu przestępstwa. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie wyroku Sądu odwoławczego w zaskarżonej części oraz utrzymanego nim w mocy wyroku Sądu Rejonowego w G., w części dotyczącej skazania Alojzego D. i uniewinnienie oskarżonego od popełnienia przypisanego mu czynu, a w konsekwencji o uchylenie również orzeczenia o karze łącznej.

 


Data odpowiedzi:
2012-03-02
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 2 marca 2012 r., sygn. akt V KK 358/11).