Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Jarosława M. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w I z dnia 2011-10-14.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/676222/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-10-14
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Jarosława M. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w I.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k., polegające na skazaniu oskarżonego za czyn przypisany, pomimo że jego karalność uległa przedawnieniu, co stanowi bezwzględną podstawę uchylenia określoną w art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie wyroku nakazowego Sądu Rejonowego i umorzenie postępowania o ten czyn z powodu przedawnienia karalności.

 


Data odpowiedzi:
2011-10-14
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 8 grudnia 2011 r., sygn. akt III KK 380/11).