Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 19 sierpnia od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na niekorzyść Tadeusza G. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w W. utrzymującego w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej w W z dnia 2011-10-14.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/683110/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-10-14
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Kasacja na niekorzyść Tadeusza G. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w W. utrzymującego w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej w W.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu postanowieniu rażące naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 433 § 1 k.p.k. w związku z art. 439 § 1 pkt 6 k.p.k., polegające na braku wyjścia poza podniesione w zażaleniu pokrzywdzonych zarzuty i utrzymaniu w mocy postanowienia dotkniętego uchybieniem w postaci bezwzględnej przyczyny odwoławczej w postaci braku podpisu prokuratora pod postanowieniem o umorzeniu dochodzenia, co stanowiło uchybienie treści art. 113 k.p.k. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia Sądu odwoławczego i przekazanie mu sprawy do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym, w zakresie określonym w kasacji.

 


Data odpowiedzi:
2011-10-14
Opis odpowiedzi:

Kasacja oddalona (postanowienie z dnia 1 marca 2012 r., sygn. akt II KK 277/11).