Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 27 maja od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasadności utrzymywania wymogu konieczności rozwiązania stosunku pracy jako warunku niezbędnego do nabycia prawa do emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze z dnia 2011-11-30.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/682913/11/III/303.6 RZ
Data sprawy:
2011-11-30
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasadności utrzymywania wymogu konieczności rozwiązania stosunku pracy jako warunku niezbędnego do nabycia prawa do emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

W skargach napływających do Rzecznika Praw Obywatelskich pojawia się problem konieczności rozwiązania stosunku pracy jako warunku niezbędnego do nabycia prawa do emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, uregulowanego w art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Opisany problem jest widoczny zwłaszcza w kontekście kwestionowania przez organ rentowy długości okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze i konieczności dochodzenia prawa do emerytury na drodze postępowania sądowego. W sytuacji gdy ubezpieczony nie rozwiązał stosunku pracy na dzień złożenia wniosku o emeryturę na podstawie art. 184 i nie udokumentował przed organem rentowym spełnienia warunku posiadania wymaganego okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze na dzień 1 stycznia 1999 r., sąd rozpoznający odwołanie od decyzji odmawiającej przyznanie prawa do emerytury, po ustaleniu, że ubezpieczony nie rozwiązał stosunku pracy, nie ma obowiązku prowadzenia postępowania celem ustalenia spełnienia pozostałych przesłanek przyznania świadczenia. Konieczność rozwiązania stosunku pracy i oczekiwanie na merytoryczne rozstrzygnięcie sądu powoduje brak uzyskiwania dochodów i zwykle brak możliwości ponownego nawiązania stosunku pracy. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-01-04
Opis odpowiedzi:

Minister Pracy i Polityki Społecznej (04.01.2012 r.) wyjaśnił, że w dniu 4 sierpnia 2011 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych został poproszony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, aby ZUS w swych decyzjach wyraźnie artykułował, czy jedyną przyczyną odmowy prawa do emerytury pomostowej (wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego) jest nierozwiązanie stosunku pracy, czy też nie zostały spełnione inne warunki wymagane do jej przyznania. W związku z wystąpieniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, ZUS wystosował w dniu 19 października 2011 r. do wszystkich oddziałów pismo zawierające zalecenia dotyczące konieczności wszechstronnego analizowania dokumentacji przy rozpatrywaniu wniosków o świadczenia, w których jednym z warunków wymaganych do przyznania świadczenia jest rozwiązanie stosunku pracy. W ocenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzja wydana przez ZUS z uwzględnieniem powyższej procedury, w sposób wystarczający gwarantować będzie, że po rozwiązaniu stosunku pracy, przy spełnieniu pozostałych warunków, świadczenie będzie przyznane.